Macca Minh Trí

 Nhân macca sấy nguyên hạt  Nhân macca sấy nguyên hạt
290,000₫
Hạt macca sấy nứt vỏ Hạt macca sấy nứt vỏ
115,000₫
Nhân macca sấy bể đôi Nhân macca sấy bể đôi
260,000₫
Nhân macca sấy bể 34 - làm sữa Nhân macca sấy bể 34 - làm sữa
205,000₫