Macca Minh Trí

 Tinh dầu macca - 100ml  Tinh dầu macca - 100ml
0₫
Hạt macca sấy nứt vỏ Hạt macca sấy nứt vỏ
115,000₫
 Nhân Macca Tươi Túi 1kg  Nhân Macca Tươi Túi 1kg
145,000₫
 Nhân macca bể túi 500g  Nhân macca bể túi 500g
160,000₫
Nhân macca sấy bể 34 - làm sữa Nhân macca sấy bể 34 - làm sữa
205,000₫
Nhân macca sấy bể đôi Nhân macca sấy bể đôi
260,000₫
 Nhân macca sấy nguyên hạt  Nhân macca sấy nguyên hạt
290,000₫
 Dầu macca chai 1lit  Dầu macca chai 1lit
400,000₫
 Nhân macca bể xô túi 10kg ( sỉ)  Nhân macca bể xô túi 10kg ( sỉ)
4,000,000₫