Hạt điều rang muối A Cồ

SKU:4922010
140,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 Hạt điều rang muối bể đôi  Hạt điều rang muối bể đôi
90,000₫
Điều sống vỡ đôi túi 500 Điều sống vỡ đôi túi 500
95,000₫
Nhân hạt bí xanh Nhân hạt bí xanh
95,000₫
Xoài sấy dẻo Xoài sấy dẻo
97,500₫
Điều sống nguyên hạt túi 500 Điều sống nguyên hạt túi 500
110,000₫
Ca cao nguyên chất Ca cao nguyên chất
110,000₫
 Hạt điều rang muối A Cồ